References

Beaufort LF. 1926. Zoogeographie van den Indischen Archipel. Haarlem: De Erven F. Bohn.