References

Molengraaff GAF, Weber M. 1920. Het verband tusschen den Pleistoceenen ijstijd en het ontstaan der Soenda-zee en de invloed daarvan op de verspreiding der koraalriffen en op de fauna. Verslagen der Afdeeling Natuurkunde 28, 497-544.