References

Houttuyn M. 1772. Natuurlyke historie of uitvoerige beschryving der dieren, planten en mineraalen, volgens het samenstel van den heer Linnaeus met naauwkeurige afdeelingen. Houttuyn, Amsterdam.