References

Van de Peer Y, Neefs JM, de Rijk P, De Wachter R. 1993. Reconstructing evolution from eukaryotic small-ribosomal-subunit RNA sequences: calibration of the molecular clock. J. Mol. Evol. 37: 221-232.