References

Mazák V. 1975. Notes on the black-maned lion of the Cape, Panthera leo melanochaita (Ch. H. Smith, 1842) and a revisited list of the preserved specimens. Verhandelingen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenchappen (Natuurkunde) 64: 1-44.