References

Gruszka P. 1995. Gammarus tigrinus Sexton, 1939 (Crustacea: Amphipoda) – nowy dla fauny Polski gatunek w estuarium Odry. In: I Konf. Przyrodnicze aspekty badania wod estuarium Odry i wod jeziornych wojewodztwa szczecinskiego. Mat. Konf. No. 7, Uniw. Szczecin: p. 44.