References

Mordukhaj-Boltovskoj FD, Dzjuban NA. 1976. Izmenenija v sostave i raspredelenii fauny Volgi v rezultate antropogennykh vozdejstvii. In: Biologicheskie produkcionnye processy v bassejne Volgi. Inst. Biol. Vnutr. Vod, Akad. Nauk SSSR, “Nauka”, Leningrad: 67-82.