References

Pototskaya VA. 1967. Opredelitel’ lichinok korotkonadkrylykh zhukov evropeiskoi chasti SSSR. Academiya Nauk SSSR, Izdatel’stvo Nauka, Moskva, pp 120.